Reklame:
I fængsel for at sende dick pic

Det kan blive en dyr ‘fornøjelse’ at sende intime billeder til andre mennesker mod deres vilje. Finland er klar med nyt lovforslag.

Seks måneder bag tremmer hvis du sender seksuelle billeder eller video til personer, der ikke har bedt om det. Sådan lyder et nyt lovforslag i Finland. Som det er lige nu, kan man kun straffe personer for seksuelle krænkelser, hvis det indebærer fysisk kontakt eller noget på skrift.

Men hvis det nye lovforslag bliver vedtaget, kan det give op til seks måneders fængsel, hvis du bliver dømt for at have sendt eksempelvis et dick pic til en kvinde mod hendes vilje.

Reklame:

Sami Kiriakos, der er jurist i det finske justitsministerie, fortæller, at den nye lov kan blive indført engang i løbet af 2021.

Undersøgelser viser, at hele 35 procent af kvinder mellem 15 og 25 år har modtaget seksuelt krænkende billeder eller video mod deres vilje. Men i Finland kan det altså blive voldsomt dyrt, hvis den nye lov bliver vedtaget næste år.

Reklame-links: