Reklame:


Veltalende mennesker er mest sexede

Vi bruger sproget konstant. Sprog fylder konstant i vores hverdag. Vi bruger sproget, når vi scroller os igennem nyhedsfeed’et på sociale medier, når vi tjekker e-mails eller ser nyheder, og når vi snakker med familie eller venner.

Der er en klar grund til, at vi bruger sociale medier som aldrig før. Det giver os en mulighed for at kommunikere hurtigt og let med hinanden. Og det er de færreste i den vestlige verden, der ikke ejer en mobiltelefon, da det er en måde at komme i kontakt med andre på.

Ifølge Erhvervsstyrelsen taler danskerne 16,5 milliarder minutter i telefon om året, hvis vi lægger tallene sammen. Det betyder altså, at hver eneste dansker i gennemsnit bruger to dage om året med en telefon i hånden.

Reklame:

Der er ingen tvivl om, at vi som art er afhængige af vores sprog. Og nogle forskere mener endda, at vores sprog har betydning for, hvor attraktive vi bliver opfattet af en potentiel partner.

Evolutionspsykologen Geoffrey Miller er ikke i tvivl om, at vi har udviklet sproget alene, fordi det er sexet.

Hvis man kigger på evolutionslæren, så er der grundlæggende kun to mål, der skal opnås for, at vi som art kan gå ind i kategorien som en evolutionær succes. Det første mål er at undgå at dø, og det andet mål er at formere sig. Når du først har sikret at dine gener bliver videreført, kan du i princippet godt stille træskoene – og stadig være en evolutionær succes.

Reklame:

Hvis vi kigger til dyrenes verden, så er solsortens sang et glimrende eksempel på, at kommunikation bruges til at øge sex-appealen. Solsorte-hannen bruger en masse ressourcer på at synge og gøre sig til for hunnen. Det er kræfter, som kunne være blevet brugt på at samle mad. Men sangen er nødvendigt, hvis solsorte-hannen ønsker at finde sig en mage.

Udnyt ordene – de gør dig mere tiltrækkende

Geoffrey Millers ser de samme tendenser hos mennesker, som han ser hos solsortene.

Det er ifølge Geoffrey Miller grundlæggende sunde mennesker, som har kapacitet til at udvikle et avanceret sprog. Og i løbet af evolutionen begyndte mennesker, som udviklede sproget, at blive anset som langt mere sexede end mennesker, der manglede sproget.

Indtil videre er forskningen inden for feltet ret sparsomt. Men et enkelt forsøg har vist, at vi mennesker grundlæggende opfatter veltalende mennesker som mere tiltrækkende end de mennesker, der er mindre veltalende.

Om et enkelt forsøg kan sige nok, er måske for tidligt at sige noget om. Men fra retorikken ved vi også, at veltalende mennesker er mere overbevisende end mennesker, der er mindre veltalende. Så uanset om forsøget viser hele sandheden eller ej, er det måske værd at forsøge at kontrollere, hvad der ryger ud af din mund næste gang, du prøver at score en kvinde i byen.

Kilde: Videnskab.dk