Salgspitch

En elevatortale har til formål at sælge din idé eller din virksomhed, men hvordan bærer du dig egentlig ad med at skrive en vellykket elevatortale? Vi har talt med taleskriver Trine Bitsch om, hvad man skal huske, når man skal holde et salgspitch.

1: Gør det kort

Der er en række genreforventninger til elevatortalen – blandt andet når det kommer til længde. Det er derfor vigtigt, at du holder din elevatortale eller dit salgspitch, som det hedder i Løvens Hule, kort og præcist. Du bør ikke sprænge tidsrammen, for så risikerer du at miste dit publikums tålmodighed, og resultatet kan desværre blive, at dit pitch ender med at være virkningsløs.

Reklame:

2: Gør det klart

Du har ikke tid til at køre ud på et sidespor. Dine ord bør derfor have et klart fokus. Du skal være helt skarp på, hvad dit budskab er, når du står foran dit publikum. Hvad skal publikum tage med sig fra netop din elevatortale? Din tale skal altså have en klar intention og koncentrere sig om et enkelt budskab.

3: Brug din troværdighed

Du skal sørge for at have troværdigheden på plads, inden du kommer for langt i dit pitch. Du bør derfor svare på, hvad du har opnået til en start. Hvad gør dig særligt kvalificeret til at tale netop her og netop nu om dit produkt. Selvom tiden er knap, bør du med få ord cementere, hvorfor publikum netop skal tage dine ord for gode varer. Har du en uddannelsesmæssig baggrund eller anden erfaring, der kvalificerer dig til at stille dig op på ølkassen?

4: Du har løsningen på et problem

Når du stiller dig op for at holde et salgspitch, er det afgørende, at du gør dig klart, hvordan dit produkt eller din virksomhed gør en forskel for en konkret kundegruppe. Du bør svare på, hvad det er for et problem, du løser. Brug gerne tal og statistik til at underbygge, hvordan din virksomhed skaber bedre forhold for en specifik kundegruppe.

5: Skab værdi til dit produkt

Det er vigtigt, at du får skabt værdi til dit produkt. Det gør du ved at sætte ord på, hvordan dit produkt eller din ydelse forandrer verden. Hvorfor kan din virksomhed ikke undværes – og hvad er det, der adskiller den fra konkurrenterne. Hvorfor skal kunderne komme til dig? Det er afgørende, at du imødekommer de spørgsmål, som publikum automatisk stiller – og nedbryder eventuel skepsis med stærke argumenter.

6: Sæt ansigt på den forskel, din virksomhed gør

Når man holder et salgspitch, er det vigtigt at zoome ind og blive konkret. Du kan derfor med fordel vise med en kundehistorie, hvordan verden bliver mere overskuelig eller bedre med dit produkt. Hvis du endnu ikke har kunder, må du gerne tegne et fiktivt billede af, hvordan den forandring kunne se ud helt konkret. Men har du succeshistorier allerede, så fremhæv dem. Det virker utroligt overbevisende, at andre har taget dit produkt til sig.

7: Brug dit sidste ord strategisk

Din afslutning er helt afgørende for, hvilket aftryk din tale sætter hos publikum. Sørg for at fremhæve dit budskab til slut. Og mere lavpraktisk så sørg for, at dem der lytter ved, hvordan de kan træffe dig bagefter. Mind dem om, hvad din virksomhed eller dit produkt hedder. Du kan med fordel gentage det undervejs i din præsentation, så har det en tendens til at sætte sig bedre fast.

Vi håber, at du er bedre klædt på til at holde din næste elevatortale. Vi siger tak til Trine Bitsch fra Danske Taleskrivere for at hjælpe vores læsere til at forstå, hvordan de får skabt mere sælgende præsentationer fremover.