Medicinsk cannabis Mandesiden

I flere årtusinder har mennesker benyttet sig af cannabis som et smertestillende stof. Det er dog også et stof med meget historie bag sig, og som sidenhen er blevet brugt som nydelsesmiddel i stor stil verden over. Derfor er der i dag også stor debat om, hvorvidt cannabis er noget, der kan bruges medicinsk til at lindre smerter, eller om det i bund og grund blot er til nydelse. Der er ikke særlig meget forskning på området.

Den smule forskning, der er omkring brug af cannabis som medicin, er blandt andet foretaget af National Acedemies of Sciences, og det, som de fandt frem til, er, at der er meget, der peger i en retning af, at cannabis lindrer kroniske smerter for voksne, men hvilken effekt det har for børn og unge, kunne de ikke vise. Ved forskningen fandt National Acedemies of Sciences dog meget bevis for, at medicinsk cannabis kunne modvirke kvalmefølelse samt opkast for kemopatienter. De fandt ligeledes også bevis for, at patienter med sklerose og spasmer kan have en positiv indvirkning af medicinsk cannabis.

Dog har medicinsk cannabis også bivirkninger, og det ses blandt andet ved, at nogle vil opleve meget tørhed i munden, svimmelhed, opkast, forvirring, hallucinationer samt en forringet balanceevne.

Der er meget, vi ikke ved

Dog er der også meget, som vi ikke ved omkring brug af medicinsk cannabis. Vi ved for eksempel ikke, hvor stor en effekt medicinsk cannabis egentlig har på sygdomme, som det ofte sættes i forbindelse med. Ofte har patienter med enten AIDS, ADHD, epilepsi, kræft, migræne, søvnløshed eller andre sygdomme ment at have lindring og nogen endda heling af at bruge medicinsk cannabis. Dog viser forskningen fra National Acedemies of Sciences ikke den store effekt ved disse sygdomme.

Dog viser anden forskning ifølge videnskab.dk, at medicinsk cannabis ikke blot kan lindre smerter, men faktisk i nogle tilfælde endda har vist sig at slå kræftceller ihjel. For personer med skizofreni eller andre psykiske sygdomme, har medicinsk cannabis også i nogle tilfælde vist sig at kunne hjælpe og kurere delvist. Der er derfor modstridende information og forskning på emnet omkring brug af medicinsk cannabis. Anbefalingen fra sundhedsstyrelsen lyder på, at man ikke bør tage sagen i egen hånd og selvmedicinere sig med cannabis. Der er dog foreninger, der agter at finde mere information på emnet samt udvikle vores holdninger og syn på brug af medicinsk cannabis.

Foreninger for brug af medicinsk cannabis

Cannabis Danmark er netop en af førnævnte foreninger. Deres formål er nemlig at fremme danskernes forståelse omkring brug af medicinsk cannabis, da de er stærke fortalere for, at det skal være muligt at benytte sig af medicinsk cannabis som patient. Derudover ønsker de også at skabe bedre forhold for produktionen af cannabis, som skal anvendes medicinsk.  Klik her for mere information.

Foreninger, der skaber opmærksomhed omkring brug af medicinsk cannabis, er vejen mod mere indsigt i, hvad det egentlig er, cannabis gør, og det er med til at få sat gang i mere forskning på området. Støtter du op om bruget af medicinsk cannabis, kan du med fordel blive medlem af en forening.