flere enlige har egen bil


Singlelivet er blevet mere bekvemmeligt de senere år – i hvert fald, når det kommer til transport. Ifølge en ny analyse fra Spar Nord har markant flere enlige i dag en bil til rådighed end for ti år siden.

En bil leder ofte tankerne hen på frihed og komfort, og de fordele har langt flere enlige i dag glæde af end tidligere. Ifølge en ny analyse, som Spar Nord har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, havde godt 520.000 enlige danskere egen bil i 2009. I dag er det tal steget til hele 681.000, svarende til en forskel på hele 32 procent.

Reklame:

De seneste års afgiftsændringer samt opsvinget i dansk økonomi har generelt sat gang i danskernes bilkøb, hvilket betyder, at antallet af familier med bil ligeledes er vokset. I 2009 havde 1,7 millioner danske familier således bil til rådighed, mens der i dag er 1,9 millioner familier med bil i Danmark. Det svarer til en stigning på 12 procent siden 2009.

Danskerne køber flere biler


Det er ikke kun antallet af familier med bil, der er stigende. Også antallet af biler per familie er steget markant de seneste 10 år. Siden 2009 er der således blevet næsten 34 procent flere familier med to biler, mens hele 25.000 flere familier i dag har tre biler til rådighed, svarende til en forskel på knap 75 procent.

Dertil kommer, at mere end dobbelt så mange familier i dag har flere end tre biler sammenlignet med i 2009.

Familiers bilrådighed (faktiske tal) efter rådighedsmønster, bestand, familietype og tid

  2009 2019 Forskel Procentvise stigning
Enlige med bil i alt 517.203 680.717 163.514 32 %
Familier med bil i alt 1.675.163 1.876.242 201.079 12 %