Reklame:


Betonklods på bil

Only in Russia…

Tænk lige på, hvis manden her ikke havde kigget op i luften? Så var han altså ikke levende i dag.

Hvorfor den enorme betonklods faldt ned, ved vi ikke.

Fortsætter efter reklameblokken:

Se her:

Reklame: